Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Ksylen

Ksylen

p-ksylen (para-ksylen) jest aromatycznym węglowodorem. Jest to jeden z trzech izomerów dimetylobenzenu znany wspólnie jako ksyleny. p-ksylen jest ważnym surowcem chemicznym. Wśród innych zastosowań przemysłowych jest surowcem w syntezie różnych polimerów na dużą skalę. W...