Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Trichloroetylen (TCE) Nr CAS: 79-01-6

Trichloroetylen (TCE) Nr CAS: 79-01-6

Trichloroetylen (C2HCI3) to bezbarwna ciecz o podobnym zapachu chloroformu, lotna niepalna, słabo rozpuszczalna w wodzie. Może być stosowany w czyszczeniu powierzchni metalowych, czyszczenie na sucho, ekstrakcję paliw kopalnych, wytwarzanie mediów, syntetyzowanie organiczne, jest również wykorzystywane jako surowiec do produkcji chemikaliów organicznych i pestycydów, medycyny.