Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Acetat Sec-Butylu (SBAC) Nr CAS: 105-46-4

Acetat Sec-Butylu (SBAC) Nr CAS: 105-46-4

Octan sec-butylu (octan butylu wtórnego) jest bezbarwną, bezbarwną cieczą o zapachu owoców. Jest mieszalny z wieloma rozpuszczalnikami organicznymi; prawie nierozpuszczalny w wodzie. octan sec-butylu można łatwo zhydrolizować w obecności kwasów lub roztworów alkaliów.