Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Glikol propylenowy Ektan monometylowy (PMA) Nr CAS: 108-65-6

Glikol propylenowy Ektan monometylowy (PMA) Nr CAS: 108-65-6

Propylenowy glikolowy octan eteru monometylowego (PMA) Nr CAS: 108-65-6