Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Keton metylowo-izobutylowy (MIBK) Nr CAS: 108-10-1

Keton metylowo-izobutylowy (MIBK) Nr CAS: 108-10-1

MIBK to klarowna, bezbarwna, lotna łatwopalna ciecz o zapachu. Jest rozpuszczalny we wszystkich proporcjach w wodzie i jest stosowany w wielu zastosowaniach rozpuszczalników, a także jako składnik wielu reakcji chemicznych.