Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Octan metylu (MTAC) Nr CAS: 79-20-9

Octan metylu (MTAC) Nr CAS: 79-20-9

Octan metylu to klarowna, bezbarwna ciecz o typowym zapachu estru. Jest powszechnie stosowany w produktach o niskiej toksyczności rozpuszczalników, takich jak kleje, farby i środki do usuwania lakierów do paznokci. Jest bardzo mieszalny ze wszystkimi powszechnie stosowanymi rozpuszczalnikami organicznymi (alkohole, ketony, glikole, estry), ale w wodzie nieznacznie miesza się. Staje się bardziej rozpuszczalny w wodzie o podwyższonej temperaturze.