Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Alkohol izopropylowy (IPA) nr CAS 67-63-0

Alkohol izopropylowy (IPA) nr CAS 67-63-0

Jest bezbarwną przezroczystą lotną cieczą. Zapach mieszaniny etanolu i acetonu, zapach nie jest wspaniały. Para wodna do łagodnej stymulacji dla oczu, nosa i gardła; Może być wchłaniana przez ludzkie ciało przez skórę. rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze, benzenie, chloroformie itp. Większość rozpuszczalnika organicznego. Może mieszać się z wodą, alkoholem i eterem. Azeotrop może tworzyć woda.