Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Mianoetyloctan eteru glikolu etylenowego (eter glikolowy CAC) Nr CAS: 111-15-9

Mianoetyloctan eteru glikolu etylenowego (eter glikolowy CAC) Nr CAS: 111-15-9

Eter metylu glikolu etylenowego (CAC) Opis: Eter metylu glikolu etylenowego, eter glikolu CAC; 2EEA; Octan 2-etoksyetanolu; 2-etoksyetanol, ester z kwasem octowym; Właściwości fizyczne i chemiczne: Bezbarwna i klarowna ciecz Wzór cząsteczkowy: CH3COOCH2CH2OC2H5 CAS ...