Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Glikol etylenowy Ester monobutylu eteru (eter glikolowy BAC) CAS nr 12-07-2

Glikol etylenowy Ester monobutylu eteru (eter glikolowy BAC) CAS nr 12-07-2

Glikol eteru monobutylowego glikolu etylenowego (BAC)