Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Monomerylowy eter glikolu di-propylenowego (glikolowy eter DPM) nr kat. 34590-94-8

Monomerylowy eter glikolu di-propylenowego (glikolowy eter DPM) nr kat. 34590-94-8

Eter monometylowy glikolu propylenowego (eter glikolowy DPM), eter glikolowy DPM