Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Glikol dwupropylenowy, octan monometyloeteru (glikolowy eter DPMA), nr CAS 88917-22-0

Glikol dwupropylenowy, octan monometyloeteru (glikolowy eter DPMA), nr CAS 88917-22-0

Eter monometylowy eteru glikolu dipropylenowego (DPMA) Opis: eter glikolu dipropylenowego, eter metylowy di (glikolu propylenowego) eteru metylowego; Octan 1- (2-metoksymetyletoksy) -2-propanolu; DPMA; Własności fizyczne i chemiczne: Bezbarwna i przezroczysta ciecz Formuła molekularna: CH3 (...