Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Kichet diizobutylowy (DIBK) Nr CAS: 108-83-8

Kichet diizobutylowy (DIBK) Nr CAS: 108-83-8

Diizobutyl Keton jest wolnym odparowywaniem, rozpuszczalnikiem o małej gęstości, który ma dobrą aktywność w wielu żywicach syntetycznych, w tym nitrocelulozie, fenolach, estrów kalafonii, alkidów, węglowodorów, poliestrów i akrylowych. Jest przydatny jako rozpuszczalnik opóźniający poprawę przepływu i zminimalizowanie wilgotności. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym produkcie, skontaktuj się z Sandrą pocztą elektroniczną: sandra@haofeichem.com