Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Diethylene Glycol Monobutyl Ether Acetate (Eter glikolowy DBAC) CAS nr 124-17-4

Diethylene Glycol Monobutyl Ether Acetate (Eter glikolowy DBAC) CAS nr 124-17-4

Eter monobutylowy glikolu propylenowego (PNB), eter glikolowy PNB, butoksy-propanol; Eter butanowy propanodiolu