Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Glikol dietylenowy octan monoetylowy (eter glikolowy DCAC) nr CAS 124-17-4

Glikol dietylenowy octan monoetylowy (eter glikolowy DCAC) nr CAS 124-17-4

Metyloetylowy octan dietylenu glikolu etylenowego (DCAC)