Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Cykloheksanon (CYC) Nr CAS: 108-94-1

Cykloheksanon (CYC) Nr CAS: 108-94-1

Cykloheksanon jest bezbarwną, oleistą cieczą o zapachu podobnym do acetonu. Jest to zasadnicza chemia stosowana w produkcji polimeru nylonowego. Jest również stosowany w produkcji farmaceutyków, polichlorku winylu i jego kopolimerów, żywic, inhibitorów korozji, farb i powłok oraz jako rozcieńczalnik w lakierach.