Follow us
Strona główna > Produkty > Rozpuszczalniki
Cykloheksan (CHX) Nr CAS: 110-82-7

Cykloheksan (CHX) Nr CAS: 110-82-7

Cykloheksan jest bezbarwną, drażniąco zapachową cieczą. Około 90% zużywa się w produkcji przemysłowej kaprolaktamu i kwasu adypinowego, które są wykorzystywane do wytwarzania nylonu 6 i nylonu 66. Jest on również stosowany jako rozpuszczalnik w procesach chemicznych i przemysłowych, a ostatnio w wielu zastosowaniach został zastąpiony benzenem .