Follow us
Strona główna > Produkty > Poliuretan i żywica
Diizocyjanian toluenu (TDI) C9H6N2O2

Diizocyjanian toluenu (TDI) C9H6N2O2

Toluenodiizocyjanian (TDI) jest klarowną cieczą o małej lepkości w temperaturze pokojowej. TDI jest nierozpuszczalny w wodzie. Jest mieszalny z alkoholem, diglikolem, eterem monoetylowym, eterem, acetonem, tetrachlorkiem węgla, benzenem, chlorobenzenem, nafty i oliwy z oliwek.