Follow us
Strona główna > Produkty > Poliuretan i żywica
Węglan dimetylu (DMC) Nr CAS: 616-38-6

Węglan dimetylu (DMC) Nr CAS: 616-38-6

DMC jest przezroczystą bezbarwną cieczą. Może być mieszany z takimi organicznymi rozpuszczalnikami jak alkohol, keton, ester, ale jest lekko rozpuszczalny w wodzie. Jest doskonałym środkiem metylującym, środkiem karbonylującym, środkiem metoksylującym i środkiem metylolującym o właściwościach chemicznych. Może być stosowany do produkcji węglanu polipropylenu. W farmacji i pestycydach DMC może być użyty do produkcji cyprofloksacyny i karbadoksu.