Follow us
Strona główna > Produkty > Poliuretan i żywica
Akrylan 2-hydroksyetylu (HEA) Nr CAS: 818-61-1

Akrylan 2-hydroksyetylu (HEA) Nr CAS: 818-61-1

HEA jest bezbarwną i przejrzystą cieczą. Słabo rozpuszczalny w wodzie. Jest to monomer akrylowy o działaniu hydroksylowym, który może być stosowany na różne sposoby do produkcji żywic, które są przydatne w zastosowaniach do powlekania o wysokiej wydajności.