Follow us
Strona główna > Produkty > Agro i farmaceutyki
Tetrahydrofuran (THF) Nr CAS: 109-99-9

Tetrahydrofuran (THF) Nr CAS: 109-99-9

Tetrahydrofuran jest bezbarwną i przezroczystą lotną cieczą, podobną do zapachu eteru. Może rozpuścić wszystkie związki organiczne z wyjątkiem żywicy polietylenowej, polipropylenowej i fluorowej. Szczególnie w przypadku polichlorku winylu, polichlorek winylidenu i aniliny, ma on dobry efekt. Tetrahydrofuran jest ważnym surowcem w produkcji PTMEG. Jest to również główne rozwiązanie w przemyśle farmaceutycznym.