Follow us
Strona główna > Aktualności > Treści
Eter monobutylowy glikolu etylenowego: Słabe wstrząsy
Jun 28, 2018


W tym tygodniu na rynku Eter butylu nadal jego słabe zawirowań. Na rynku South China doświadczenie niewielkie odbicia w tygodniu, ale trudno było je stymulować nastroje na rynku. Wpływ na przez dewaluację renminbi, koszt importu butylowo był popychany i butylowo był w stanie stosunkowo duże straty. Pod presją dalsze koszty niektóre z firm Eter butylu byli ostrożni w swoich postaw i stabilizowany na dole. Jednak z uwagi na sytuację podaży i popytu na rynku zintegrowanych, dopływ port butylowej eteru jest nadal obfite i nowych ładunków nadal przybywają w Hong Kongu, natomiast dalszy butylowo dotyczy bezpieczeństwa i nadzoru. Szybkość działania jest niski i całkowite zapotrzebowanie jest bardzo ograniczona. W związku z tym sprzeczność między popytem a podażą na rynku Eter butylu jest nadal stosunkowo duże, i jest trudne do wniesienia skutecznego wsparcia. Rynku krótkoterminowego Eter butylowa lub wprowadzając etapie konsolidacji impasu ma ograniczoną przestrzeń na wzloty i upadki. Skupia się na rynku przesyłek i nawiązuje do wytycznych cenowych.